laupäev, 18. detsember 2010

Winter is here / Talv on siin

*Hi guys! I'm back again! Since I'm back at the university & the studies take a lot of time I haven't had time to blog for quite some time.But I try to do a bit better & keep my blog going but it defenitely won't be very regular.
*Tere! Mina jälle siin! Siirdusin see sügis tagasi ülikooli ja pole sellepärast eriti aega saanud, et blogida.Proovin siiski olla natuke parem ja jätkata oma blogi, aga arvatavasti ei saa see olema enam väga regulaarne.
*Winter is here & whatta winter! The photos here are taken some time ago & we couldn't imagine back then that it would be so early & with so heavy snow. Last winter had a lot of snow but this season has highly over come it...And it has only began.
*Talv on siin ja veel milline talv! Pildid on tehtud mõned nädalad tagasi ja poleks siis uskunud, et lund tuleb nii palju ja nii varakult. Juba eelmine talv oli lumerohke, aga seekordne on juba praeguseks selle ületanud... Ja ta alles algab.
pühapäev, 25. juuli 2010

Midsummer in Jõesuu / Jaanid Jõesuus

*Since I've been very busy & therefore haven't had time for blogging quite awhile, I now try to catch up with the happenings in my life, some may go back as far as in June.But this summer has really been very special & I'm deeply grateful to all those people out there who have been a part of it, like Heli, my buddy...I spent my midsummer at hers in Jõesuu ( a village in the same parish where I live, around 15 km distance from my home), we didn't have any fire or any other tradition midsumme doings but still I enjoyd my time spent there.
*Kuna see suvi on olnud tõeliselt kiire ja töine, ei ole mul olnud eriti palju aega oma blogi pidamiseks.Üritan siis nüüd kaotatud aega tasa teha ja anda ülevaate mida ma olen teinud, mõned neist asjadest võivad tagasi minna isegi juunisse.See suvi on tõeliselt eriline ja ma olen väga tänulik kõigile, kes on selles oma osa mänginud- nagu Heli, üks mu parimaid sõbrannasid...Veetsin selle aasta jaanid tema juures Jõesuus ( küla samas vallas kus minagi elan, kuskil 15 km minu juurest), meil ei olnud jaanituld ega üldse ühegi traditsioonilist jaanipäeva tegevust kuid ma nautisin väga seda aega, mis ma seal veetsin.
*Heli daughter's turtois.
*Heli tütre kilpkonn.

*Jõesuu. The name means river mouth, there are more than one river in the neighbourhood, which give this place a special flavour.
*Jõesuu.Nagu nimigi ütleb, on jõed siinkandis väga olulised.


*Hanging bridge.
*Rippsild.
*Nest of storks, there were actually three nests in only few meters.
*Toonekure pesa, tegelikult oli seal kolm pesa väga väikesel alal.

*Dwarf's Pine as it's called, under protection.
*Päkapiku mänd.esmaspäev, 19. juuli 2010

Birthday party / Sünnipäev

*I actually don't like my birthdays, it's the worst possible time of the year to be born.I never get a proper birthday party, since everybody is gone somewhere & so have to celebrate for multiple times.But I'm really grateful to my friends to even bother to come out with me or what ever, to have some kind of celebration.Here are photos from the dinner out in the pizzeria with my friends Viki & Jenny & their boyfriends.
*Mulle ei meeldi minu sünnipäevad, kõige kehvem aeg sünnipäeva pidamiseks üldse.Mitte kunagi ei õnnestu mul kõiki inimesi ühte kohta kokku saada ja niimoodi pean ma alati pidama mitu pidu.Aga ma olen väga tänulik neile sõpradele, kes vaevuvad midagi koos minuga tegema.Siin on mõned pildid õhtusöögist väljas koos minu sõprade Viki ja Jenny ning nende elukaaslastega.
*Jenny is feeding Rosco :).
*Jenny toidab Roscot:).

*It was very hot & the large coke was really in hand.
*Oli tõelsielt palav Ja see suur coca oli igati teretulnud.


*Viki & Josh.


*Now take picture how I feed my wife :).
* Ja nüüd tee pilti kui ma toidan oma naist:).
*There must have been something funny.
*Oli vist midagi naljakat.

*One of my friends got me this special mug.Thanx!
*Üks minu sõpradest kinkis mulle sellise erilise tassi.Aitäh!neljapäev, 15. juuli 2010

The essence of summer. / Suve hingus.

*Bindweed.Could be very annoying when it grows at the places where you do not want it to grow but in any other case a real beauty.
*Kassitapp.Tõeline nuhtlus kui see on otsustanud kasvada mõne sellise koha peal, kus sa teda eriti näha ei sooviks.Muidu aga tõeliselt ilus.


*Roses are bloomig.
*Roosid õitsevad.*Longest days & shortest nights, photo taken in midsummer around the time when sun sets...or rises...
*Pikimad päevad ja lühimad ööd, pilt on tehtud jaanipäeva paiku, umbes ajal mil päike loojub...või siis tõuseb...

*Loves me, loves me not...
*Armastab, ei armasta...*Storks behind my bedroom window.
*Toonekured minu magamistoa akna taga.*Misty sunrise.
*Udune päikestõus.

*Morning mist.
*Hommikune udu.

*And the day begins...
*Ja päev algab...

*Strawberries.
*Maasikad.


*The rapeseed is blooming.
*Raps õitseb.


*Home sweet home.
*Kodu.


*Flowers are everywhere.
*Lilled on kõikjal.


*Beaver dam.
*Kopratamm.

*Above & below...river near the swimming place.
*Ülal ja all...jõgi ujumiskoha lähedal.

kolmapäev, 23. juuni 2010

Tallinn 04.06.- 06.06.2010

*I spent a weekend in Tallinn with my friend Niss from Sweden & had a lot of fun.Here are some images from the trip.
*Veetsin Tallinnas terve nädalavahetuse koos oma sõbra Nissiga Rootsist ja nautisin seda kolme päeva väga.Siin on mõned pildid sellelt reisilt.


Day 1, Old Town & Rocca al Mare / 1.päev, Vanalinn & Rocca al Mare.
*St. Catherine's passage./ Katariina käik.

*A historical sunspot in St. Catherine's passage./ Ajalooline päikeselaik Katariina käigus.


*Statue of Liberity...before some parts of it fall off.../ Vabadussammas...enne kui mõned asjad sealt küljest kukkusid...


*Commandant's garden. /Komandandi aed.

*Niss is on the part of Town Wall. / Niss linnamüüril.

*Aleksander Nevski cathedral / Aleksander Nevski katedraal.


*Guys...:)/ Mehed...:)


*A view to old & new Tallinn. /Vaade uuele ja vanale Tallinnale.


*At the Kohtuotsa watching platform./ Kohtuotsa vaataplatvorm.


*Statue of nun at Nunne street. / Nunna kuju Nunne tänaval.


*Old Town Wall. / Linnamüür.


*Niss at the town wall. /Niss linnamüüril.


*Passage at the town wall./ Käik linnamüüril.

*Historical sunspot at the town wall./ Ajalooline päikeselaik linnamüüril.


*Rocca al Mare Open Air Museum. / Rocca al Mare Vabaõhumuuseum.

*Old rural fence. / Vana taluaed.


*At the wishing well.:) / Soovikaevul.

*Two of a kind. / Kaks ühesugust.

*Drinking beer at the tavern. /Kõrtsis õlut joomas.Day 2, IWH specialty show, Old Town days & Botanical Garden/
2.päev, iirlate erinäitus, Vanalinna päevad & Botaanika aed.

*A view from the hotel room./ Vaade hotelli toast.


*Irish Wolfhound & Scottish Deerhound specialty in Danish King's Garden.Attention to the clothes, since it was part of the Old Town Days some of the participants used medieval clothes./ Iiri hundikoerte ja šoti hirvekoerte erinäitus Taani kuninga aias.Tähelepanu riietusele, kuna samal ajal olid ka Vanalinna päevad, siis mõned kasutasid keskaegset riietust.


*IWH specailty./ Iirlaste erikas.


*Dobby's sister Britty is tired... / Dobby õde Britty on väsinud...
*Another Dobby's sister./ Veel üks Dobby õdedest.

*Britty.


*Some of the visitors:). / Mõned külalistest.


*Even TV was there./ Isegi televisioon oli kohale tulnud.
*Danish King's Garden, where the dog show took place.It's the place where by the legend Danes got their flag Danneborg./ Taani kuninga aed, kus toimus koertenäitus.Legendi järgi see koht, kus taanlased oma lipu said.


*Lühike jalg.


*Toompea.


*Old Town Day's opening ceremony (the photo above & 2 photos below)./ Vanalinna päevade avamistseremoonia(pilt üleval ja kaks alumist pilti).

*TV Tower & Botanical Garden./ Teletorn ja botaanikaaed.


*Arauacaria tree in the botanical garden./ Araukaaria puu botaanikaaias.


Banana...plant./ Banaani... taim.

*A huge palm tree./ Hästi suur palmipuu.


*Below & above orchids./ Üleval ja all orhideed.*Post dance.:)/ Postitants.:)


*Violets./ Kannikesed.


Day 3, Kadriorg & KuMu./ 3.päev, Kadriour & KuMu.


*Swan pond in the park of Kadriorg./ Luigetiik Kadrioru pargis.


*Art./ Kunst.


*KuMu art museum./ KuMu kustimuuseum.

*Amandus Adamson "Last Sigh of the Ship" / "Laeva viimane ohe"
*I love art & especially I love sculptures, it's a miracle how stone comes alive./ Mulle meeldib kunst ja eriti skulptuurid, see on imeline kuidas kivi ärkab ellu.


*August Weizenberg "Linda".


*Johann Köler " Faithful guard" / "Truu valvur"*Konrad Mägi "Meditation", my favorite among the paintings./ Konrad Mägi "Meditatsioon", minu lemmik maalide hulgast.


*Jaan Koort "Roe-Deer"/ "Metskits"


*"Pieta" ( I admit, that I don't know all the authors of the artworks & neither all names of the/ Tunnistan ausalt, et ei oska ütelda kõigi teoste autorite nimesid ega kõigi teoste nimesid...et kui keegi teab paremini, andku teada....minu mälu igatahes petab:)).
*Photoshoot of those who escaped from Estonia when Soviet Union invaded Estonia in 1944./ Pilt nedest, kes põgenesid Eestist sõja lõpus Nõukogude võimu eest.

*Ilmar Malin "Fading Sun" /"Kustuv päike".


*What city life makes to a person./ Mida linnaelu teeb inimesega.


*Hands can say a lot about the person./ Käed võivad inimese kohta väga palju ütelda.


*Art or not.../ Kunst või mitte...


*Some modern art./ Moodsat kunsti.


*There was also a special exhibition called "Woman in the Soviet art".These kind of statues where everywhere at the Soviet time./ Samuti oli seal veel erinäitus nimetusega "Naine nõukogude kunstis".selliseid kujusid võis omal ajal leida igalt poolt.*My mom also had that kind of school uniform./Minu emal oli ka seline koolivorm.

*Kadriorg palace. /Kadrioru loss.