neljapäev, 31. detsember 2009

Two friends / Kaks sõpra

Winter wonderland / Talve võlumaa

*It started to snow last night & has been snowing basically for 24 hrs now...
*Hakkas sadama eile õhtul ja on nüüd sadanud praktiliselt 24tundi...

*Our garden last night...
*Meie aed eile õhtul...


*...and today at noon.
*...ja täna päeval.


*Dobby enjoying the snow.
*Dobby naudib lund.New hobbies / Uued hobid

*Well one of the things came out of the other...I've been doing cards for some time & now I thought to try to make a scrapbook to my friend Heli for the holidays.I piked up some poets ( sorry, but I'm a very poor making my own poetry:)) whom I like & chose some of their works to this little booklet.
*Ühest asjast kasvas välja teine...Olen juba mõnda aega teinud ise kaarte ja mõtlesin, et prooviks teha Helile pühadeks väikese raamatu.Valisin välja mõned oma lemmik luuletajad (sorry, aga minust endast pole eriti luuletuste kirjutajat:)) ja mõned nende luuletustest leidsid koha selles raamatus.
*Also I've been experimenting lately with making my own jewelry, nothing big so far but it is just the beginning.Beside I have many other things in my mind that I try to do in the coming year but it's early to tell what are they.But it should be fun!
*Samuti olen viimasel ajal katsetanud ise ehete tegemist, ei midagi erilist, aga see on alles alguse asi.Peale selle on mul veel paar asja mõttes, mida uuel aastal proovida võiks, aga on veel vara nendest rääkida.Igatahes peaks olema lahe!

kolmapäev, 30. detsember 2009

Ducks in town / Pardid linnas

*It has been for several years now that in Pärnu there are staying tens of ducks for over winter next to the town hall park.People give them food & so there they are, some even so brave that when you pass them they don't even bother to walk away from the road.

*Pärnus on juba hea mitu aastat pardid linnavalitsuse juures pargis talvitumas.Inimesed annavad neile süüa ja seal nad siis on, mõned isegi nii julged, et ei vaevu sul tee pealt eestki minna.Christmas 2009 / Jõulud 2009

*Christmas is over for this year.It was another quiet time with the family & as a tradition I didn't get too many presents , of course some usual stuff that I've wanted like clothes & books.But here I put up some I felt were worth to mention.
*Jõulud on siis jälle läbi.Oli järjekorselt vaikne püha koos perega ja nagu meil kombeks on, ei olnud ka see aasta väga palju kingitusi.Muidugi nagu alati sellised asjad, mida olen alati tahtnud nagu riided ja raamatud.Kuid siia panin mõned sellised asjad, mis mulle tundusid mainimist väärt.

*First is my personal Christmas tree with its significant huge heart as the only decoration.I don't like to have tree cut down from the forest.Mom & dad still have the traditional tree but I've tried to use artificial trees which simply don't have the right feeling.So for two years now I have bought myself a Canadian fir & in spring I'll plant it to the garden.I should have a nice hedge after few years :).
*Esiteks minu isklik kuusepuu koos oma ainukese, aga see-eest väga olulise ehtega-süda. Mulle ei meeldi kui metsast raiutakse kuuski.Ehkki ema ja isa kasutavad endiselt ikka traditsioonilist kuusepuud, olen mina proovinud viimastel aastatel kasutada kunstlike kuuski, aga tee mis sa tahad, ei ole see ikka nagu see õige.Ja nüüd olen ma juba paar aastat ostnud kanada kuuse & kevadel saan ma ta aeda istutada.Mõne aasta pärast peaks seega mul juba päris korralik kuusehekk olema:)

*I mention this gift as a example of a simple but a warm present.Sometimes there is no need for something big.It was given by my co-worker, really unexpectedly but put a warm feeling in the heart. We don't really need to have something big & expensive as long it comes from the heart!.And look, the tiger even smiles!:)
*Ma mainin seda kingitust kui näidet lihtsast kuid südamest tulevast kingitusest.Vahel ei olegi paljut vaja.Selle sain ma ühelt töökaaslaselt, täiesti ootamatult, kuid tegi südame soojaks.Meil ei ole tingimata vaja midagi suurt ja kallist, peaasi et see tuleb südamest! Vaata, tiiger isegi naeratab!

*These two photos above were part of one gift.My friend Heli was in Egypt just before the holidays & she brought my Christmas gift from there.
*Need kaks fotot siin ülal on tehtud ühest ja samast kingitusest.Minu sõber Heli käis just enne pühi Egiptuses ja ta tõi minu kingituse sealt.
*The traditional basket full of stuff from the work.
*Ja tradtsiooniline korv koos nodiga töö poolt

Christmas cards 2009 / Jõulukaardid 2009
neljapäev, 24. detsember 2009

esmaspäev, 21. detsember 2009

Tiramisu 20.12.1009

Photo: www.endla.ee


*I went to the theater after some months again, this time with mom & my good friend Heli.The play was called "Tiramisu" by a Polish author Joanna Owsianko. This is kind of women's answer to the male's play "Testosterone" that I had seen earlier.When the last mentioned play was very hilarious & funny, then this one was much more serious & thoughtful. Can't say this was the problem but I felt it was lacking something, probably deepness.When the play ended I felt I would have wanted more from the material.

*Käisin üle mitme kuu jälle teatris, seekord koos ema ja Heliga.Etenduseks oli poola autori Joanna Owsianko näidend "Tiramisu".See on omamoodi naiste vastus varem etendunud "Testosteroonile".Kui viimati mainitu oli enamasti lõbus ja hästi naljakas, siis seekordne etendus oli tõsisem ja mõtlema panevam. Ei saa ütelda, et see oli just probleemiks, aga midagi jäi etenduses minu jaoks puudu, arvatavasti sügavusest.Kui etendus lõppes, tundsin, et oleks sellest materjalist enamat tahtnud.

laupäev, 21. november 2009

Walking With Dinosaurs 13.11.2009/ Jalutuskäik dinosaurustega 13.11.2009

* Stage. / Lava.
*Let the show begin./ Ja nii ta algabki.
*Plateosaurus.
*Liliensternus.
*Little plateosauruses./ Väikesed plateosaurused.

*Ferns rule everywhere./ Sõnajalad valitsevad.
*At the footsteps of the dinosaurs. /Dinosauruste jalajälgedes.
*Stegeosaurus.

*Chased by the allosaurus./ Allosauruse poolt taga aetud.

*Giants have entered. / Hiiglased on sisenenud.
*Brachiosaurus.
*Herd means everything./ Kari tähendab kõike.
*Ornithocheirus.

*Utahraptor.
*Time of the flowers have come./ Lillede aeg on saabunud.
*Torosaurus.
*Bulls are fighting./ Pullid võitlevad.
*Ancylosaurus.
*T- Rex is coming./ Türannosaurus siseneb.
*Well, a bit little:). / Olgu, natuke väikene:).
*Mommy, help me! / Emme, appi!
*Mommy has arrived & she's mad./ Emme on tulnud ja ta on kuri.
*Family together. / Pere on koos.
*Watch out! / Vaadake ette!
*Doom's Day./ Viimnepäev.