laupäev, 27. juuni 2009

International Dog Show in Pärnu 27.06.2009/ Rahvusvaheline koertenäitus Pärnus 27.06.2009

*It was time for the annual dog show in Pärnu & of course I was there to watch all the excitement. The weather wasn't on our side, it was rainy all day long, so the photos may be a bit hazy due that.But it was really enjoyable day.

*Aeg siis järjekordse iga-aastase koertenäituse käes & ega ma siis minemata ei saanud jätta.Ilm oli kahjuks kehva, sadas praktiliselt kogu päeva, seega võivad mõned pildid sellepärast natuke udused olla.Aga oli ikkagist lahe.
*Irish wolfhounds, the competition of junior bitches.The light one is Dobby's sister Britty.

*Iiri hundikoerad, juuniori klassi emaste võistlus.Hele koer pildil on Dobby õde Britty.


*One of the finest male Irish Wolfhounds on this show.

*Üks parema välimusega isaseid iiri hundikoeri sellel näitusel.


*?!:)
*Nova Scotia Duck Tolling Retriever, one of the new breeds I discovered for myself at this show.Really adorable & playful dogs.

*Nova Scotia retriiver, üks nendest tõugudest , mis ma sellel näitusel enda jaoks avastasin.Tõeliselt lahedad , mänguhuvilised sellid.

*Schnauzer.There are really eyes, I saw them...Honestly!:)

*Šnautser.Uskuge mind seal on silmad, ise nägin ...Ausalt!:)

*Landseer.The black & white version of New Foundland Dog at the shows taken as a different dog breed.
*Landseer.Tegelikult on tegemist njuufa must-valge variandiga, aga näitustel käib ta täiesti erineva koeratõuna.

*St. Bernard.

*Bernhardiin.

*Siberian husky.

*Siberi husky.


*This should be Pyrenese Mountain Dog.Should be 'cos there are several big white dog breeds & I'm not really an expert to make the difference between all of them.One knows I'm more of an expert of sighthounds than mastif type dogs.

*See peaks olema pürenee mäestikukoer.Peaks olema sellepärast, et tegelikult on päris mitu sellist suurt ja valget koeratõugu ja ma pole päris õige inimene ütlemaks milline neist on milline.Olen ju ikkagi rohkem hurtade asjatundja kui mastifite.


*The line up of Borzois.

*Vene hurtade ülesrivistus.

esmaspäev, 22. juuni 2009

In Tori 07.06/ Toris 07.06

*Actually I had to go to Tallinn that day but for many different reasons, I couldn't.Since my mom was going to Tori I decided to drop by & had a nice day with horses & familiar places.

*Tegelikult pidin ma sel päeval hoopis Tallinna minema , aga mitmel põhjusel jäi see asi katki.Kuna ema oli sel päeval Torisse minemas, otsustasin, et lähen kaasa & veetsin kena päeva koos hobuste & tuttavate kohtadega.

*Sandstone cliff at the banks of Pärnu river in Tori.
*Liivakivi paljand Pärnu jõe kaldal Toris.


*It was the weekend when took place many of the horse races & shows.Traditionally somewhere at the beginning of June take place all kind of horse involved events in Tori.
*See oli ka nädalavahetus, kus toimusid erinevad hobuste võistlused ja esinemised.On juba traditsioon, et kuskil juuni alguses toimuvad igasugused hobustega seotud ürituse Toris.


*We happened to see cart races.It is really amazing how they fit into these obstacles they have to drive through & to do all the necessary maneuvers.
*Meie juhtusime sel päeval nägema vankrite võistlust.Tegelikult lausa imestav kuidas on võimalik mahutada hobune koos vankriga nende takistuste vahele ja seal veel ka manööverdada.


*We were also able to see Tori church from inside ( the exterior you can see from my previous entry on Tori), they have really done a great job with the church, I still remember when it was in ruins after Soviet time & how they built it up.
*Meil õnnestus näha ka seest Tori kirikut ( välisilmet saab vaadata minu varasemast sissekandest Tori kohta).Hämmastav tegelikult kui palju on selle kiriku juures ära tehtud.Mina mäletan veel seda, kui ta peale nõukogude aega varemetes oli ja kuidas seda uuesti üles ehitati.

Pets / Loomad

*Since it's been a long weekend off, I just one moment took my camera out & started taking photos of our animals.Picked some out to share. They are not in any special order, just how I uploaded them here.And the participants are : my three dogs Naksik ( the little hairy one below here), Rex ( the black) & Dobby ( the big & grey Irish Wolfhound); 6 cats Miisi ( one of the blue ones, at the same photo with Dobby, sneaking around the bushes), Mihkel ( the blue one taking care of his coat), Triip ( the tabby one), Kribu ( the third blue- with yellow eyes & with Triip),Ets ( the black & white) & one nameless kitten is left ( all over black), my mom's cow Täpik & some of our chicken.So, it made almost all our animals.I only left my 3 sand mice out, didn't want to bother the oldies:).
*Kuna see on olnud pikk nädalavahetus kodus, otsustasin ühel hetkel võtta fotoka ja hakata tegema pilte oma loomadest, sai päris hea hulga.Valisin mõned välja ka siia panekuks.Nad ei ole mingi kindla korra järgi, lihtsalt nagu juhtusin neid ülesse laadima.Piltidel on: minu 3 koera Naksik ( see karvane siin all), Rex ( must) ja Dobby ( suur hall iiri hundikoer); siis meie 6 kassi- Miisi ( üks kolmest sinisest, samal pildil koos Dobbyga, luuramas põõsaste vahel), Mihkel ( see kes endale "vanni" teeb), Triip ( triibuline nagu nimigi ütleb:)), Kribu ( kolmas sinistest, see hästi kollaste silmadega ja pildil koos Triibuga), Ets ( musta ja valgega ) ja lõpuks üks nimetu must kassipoeg; samuti veel ema lehm Täpik ja mõned meie kanad.Saigi praktiliselt kogu meie loompere siia kokku.Aimukestena on puudu minu 3 liivahiirt, aga otsustasin, et jätan parem vanakesed rahule:).
Happy Birthday daddy!/ Palju õnne sünnipäevaks, isa!

pühapäev, 21. juuni 2009

Cards in May-June/ Kaardid mai-juuni

Because my Cretan trip entry has kept me busy the last 1, 5 month, I haven't had chance to blog anything more, like my card makings...Of course there has been some birthdays during this time & here are the cards I've made...

Tänu Kreeta reisi blogile ei ole mul eriti olnud aega viimase 1,5 kuu jooksul midagi muud siis ülesse panna kaasa arvatud minu kaartide tegemised...Muidugi on vahepeal olnud mõned sünnipäevad ja siin on siis kaardid mida ma teinud olen...


This is the one I made for my uncle's wife Aili in May.
Selle kaardi tegin ma oma onunaisele Ailile maikuus.

Mother's Day card for my mom.
Emadepäeva kaart minu emale.


Two photos above are made of the card that I made for my co-worker Niina- entry & the cover.
Kahel ülemisel pildil on kaart, mille ma tegin oma töökaaslasele Niinale- sissekanne ja kaart ise.
And finally a card for my nephew.
Ja kõige lõpuks kaart minu vennapojale.