teisipäev, 28. juuli 2009

Summer in the garden / Suvi aias

*This time a little bit of our garden.It's really big & most of the garden is filled with trees & bushes, so it makes it shady.But I like it, I love the garden to be more like from the book of F.H. Burnett, Secret Garden- wild & undiscovered.But we still have some flowers/ bushes I love & would like to share with the others.There are many of them starting to bloom from the early spring like crocuses 'til the late autumn like asters, but here are some I caught to the photos at the second half of July.

*Seekord natuke siis meie aiast...See on tõesti suur ja enamuse aiast moodustavad puud ja põõsad, seega on aed hästi varjuline, mis mulle meeldib.Eelistan kui aed on nagu F.H. Burnetti raamatus "Salaaed"- metsik ja avastamata.Samas on meil on mõned lilled/ põõsad, mida tahaks ka teistele näidata.Muidugi on neid palju, alates varakevadistest õitsejatest nagu krookused võis siis päris hilissügisesed nagu astrid.Kuid siin on mõned, mis jäid minu piltidele juuli teises pooles.

Japanese Spirae / Jaapani enelas

-These two are still little ones.We bought them last year as the first part of our future hedge of spirae & they are doing great despite the rough winter.Couple of more years & we can have more plants & put them to the place we actually have planned them to be.And then probably with many other species.

-Need kaks siin on tegelikult alles suht noored.Ostsime nad eelmisel aastal, olles esimene osa meie plaanitud enelase hekist ja õnneks elasid nad karmi talve ilusti üle.Paar aastat veel ja me saame neilt rohkem võsusid, et istutada nad kohta, kuhu peaks tulema meie ettekujutuses hekk.Ja siis loodetavasti juba ka mõne teise sordiga.
Lilies/ Liiliad

-We actually have two species of lilies but the red/ orange ones are earlier bloomers & were blooming already at the beginning of the month.This white one is new in our garden, I bought its rootstocks last year but it didn't bloom then.But this year were blooming all three of them.

-Tegelikul on meil kaks erinevat liilia sorti, aga punane/ oranž on varasem õitseja ja see õitses juba juuli alguses.Valge on aga meie aia uustulnukas, ostsin selle juured eelmisel aastal, aga siis ta ei õitsenud.Kuid sel aastal õitsesid kõik kolm.

Fruits & berries / Puuviljad ja marjad

-This year seems to be very bacciferous with the different fruits & berries.And our garden is full of them- black, red & white currants, gooseberries, cherries, plums, pears, apples,Prunus...You name it & everyone is full of berries/ fruits.

-See aasta paistab olevat eriti marja ja puuvilja rohke.Ja meie aias on neid palju -must, punane ja valge sõstar, karusmarjad, kirsid, ploomid, pirnid, õunad, kreegid...Nimeta ainult ja kõik on vilju täis.-apple trees are so full that there is real danger they will break their branches & this is already now when there is still time before they are ready.
-õunapuud on niivõrd õunu täis , et on tõsine oht, et oksad võivad murduda ja seda juba praegu kui viljade valmimiseni on veel aega.

-my favourites, cherries are almost ready.
-minu lemmikud kirsid on peaaegu valmis.


Roses /Roosid

-I love roses.This was my childhood dream to have a proper rosarium.And I've done my best to improve in it.I try not to take it too emotionally & so have kept the number of my roses quite low at the moment, 10 to be precise. But slowly I increase it. Not all of them hasn't started blooming yet, winter & spring were cold & it has taken time to recover from it.But those who aren't blooming yet have at least buds & eventually all will be blossom.Also have to say sorry that I'm not very good to remember all the names of my roses & there are only 10 of them, guess what will be if there will be more of them:).So, I might be mistaken.

-Ma armastan roose.Minu lapsepõlve unistus oli, et mul oleks korralik rosaarium.Ja ma olen andnud endast parima, et asi ikka edeneks.Proovin asja mitte väga emotsionaalselt võtta ja olen hoidnud oma rooside arvu suht väikese, praegu 10 roosi kui olla täpne.Aga tasakesi proovin seda numbrit suurendada.Mitte kõik roosid ei õitse veel kuna talv ja kevad olid külmad ja on võtnud aega, et sellest toibuda.Aga kõik, mis veel ei õitse on pungades ja lõpuks peaks kõigil olema õied.Samuti pean vabandama, et ei ole eriti hea rooside nimede meeles pidaja.Ja mul on neid ainult 10, mis veel siis kui neid saab rohkem olema:).Seega võin eksida.
-Parade.One of the finest bloomers in my garden.Starts the earliest & blooms all summer.
-Parade. Üks suuremaid õitsejaid minu aias.Alustab kõige varem ja õitseb kogu suve.

-Flamenco.I love the blossom of this rose but it's also very heavy so needs a good upholding.
-Flamenco.Mulle meedib selle roosi õis, kuid samas on see ka väga raske ning vajab korralikku toetust.

-Though among my own roses is my favourite one red one, white ones I like the most. Have all together 3 white roses.This one is 'Helga'.
-Ehkki minu enda rooside hulgas on minu lemmikuks üks punane, meeldivad valged mulle kõige rohkem.Kokku on mul 3 valget roosi.See siin on "Helga".

pühapäev, 26. juuli 2009

Birthday / Sünnipäev

*I didn't want to celebrate my birthday big but still it turned out into 3 separate birthday parties, one going out for a pizza with two of my best friends Viktoria & Heli & then walking on the beach.Then a BBQ with the family & finally a party at work.I didn't get many presents, mostly just money but I asked for it this time 'cos in the current economical situation it was the best idea & beside it left out all the silly presents I intend to have:).

*Mul ei olnud mingit tahtmist oma sünnipäeva suurelt tähistada, kuid ikkagi tuli välja kolm erinevat pidu, üks koos kahe parima sõbraViktoria ja Heliga pitsat söömas ja rannas jalutamas.Siis veel grilliõhtu koos perega ja lõpuks sünnipäeva pidu töö juures.Ma ei saanud eriti palju kingitusi, enamasti raha, aga seda olin ma sekord ka palunud kuna praeguses majanduslkus olukorras tundus see mõistlik ja pealegi jäid öra kõik tõsiselt mõttetud kingitused, millega mind tavaliselt õnnistatakse:).*Walikg on the beach.Pärnu beach can be one of the most beautiful places in the world.You don't really have to go the other side of the earth for having a good beach.

*Jalutamas rannas.Pärnu rand on vaata, et üks ilusamaid kohti maailmas ( vaat' selles osas olen ma nüüd küll kolka patrioot:)).Sul ei ole tingimata vaja minna teisele poole maailma, et leida üks korralik rand.
*Yachts were sailing at the sea.

*Ja üks jaht on mereteel...:)
*Pärnu beach promenade in the setting sun.

*Pärnu rannapromenaad loojuvas päikeses.


*A new mamber in my cactus collection.It looks so tiny next to the big one that I got for my last birthday.

*Uus liige minu kaktuste kollektsioonis.See tundub ikka väga väike selle suure kõrval, mis ma eelmisel aastal sünnipäevaks sain.


*The flower buquette I got from the company.

*Lillekimp mille ma sain firmalt.

pühapäev, 19. juuli 2009

30 years / 30 aastat

-It all started on July 4, 1979, at 5.45 in the morning, at the hospital of Pärnu.
-See kõik algas 4. juuli 1979, kell 5.45 hommikul Pärnu haiglas.


*Spring 1980.This is the first photo ever made of me, I'm a little less than a year here.I'm so thankful that my parents never made any of those silly baby portraits that many moms & dads do...:)
*Kevad 1980. Esimene pilt , mis minust tehtud, kuskil alla aasta vanune.Ma olen tõeliselt õnnelik, et minu vanemad ei teinud minust ühtegi sellist opakat beebi pilti nagu paljud teevad...:)

*January 1981.As you can see already at that age I had a big crush to animals.Mom here trying to keep me away while my brothers are playing with our Estonian beagle Bobik.
*Jaanuar 1981.Nagu näha oli mul juba selles vanuses suur kirg loomade vastu.Ema proovib mind eemal hoida, sellal kui mu vennad mängivad meie eesti hagija Bobikuga.
*January 1981.
*Jaanuar 1981.

*Spring 1981.Here with dad.
*Kevad 1981.Koos isaga.
*February/March 1983.With my cousin Külli, me on the right.
*Veebruar/ märts 1983.Koos onutütar Külliga, mina paremal.
*February1985.Me (on the right) & Külli again.
*Veebruar 1985.Mina (paremal ) jälle koos Külliga.
*August 1986.With mom.
*August 1986.Koos emaga.
*September 1, 1986.First school day.Me being the third girl from the right at the first row.
*1.september 1986.Esimene koolipäev.Mina olen esimes reas paremalt kolmas tüdruk.
*August 1987.

*Summer 1988.
*Suvi 1988.
*When this photo is taken I don't know exactly, believe that about in summer 1989 .With my cousin Külli again.
*Millal täpselt see pilt tehtud on, ei mäleta enam, aga arvatavasti kuskil 1989 aasta suvel.Ja jälle koos onutütre Külliga.
*Winter 1990.
*Talv 1990.
*March 3, 1990.My brother Olav's wedding.Me on the right.
*3.märts 1990.Minu venna Olavi pulmad. Mina paremal.
*Spring 1992. 7th grade.Me in the first row, 4th from the left...okey, basically in the middle:).
*Kevad 1992. 7. klass.Mina olen esimeses reas vasakult neljas...olgu, praktiliselt keskel:).
*Spring 1993.Big transformations have begun...inside & even more outside:).
*Kevad 1993.Suured muutused on alanud...nii seest kui isegi veel rohkem väljast :).
*Spring 1994.
*Kevad 1994.
*Spring 1994.Before graduating from basic school (junior high) we had so called "tutipäev" where for a moment you can be just a kid again...It's a traditional day in Estonian school life, for the graduators from both basic school ( junior high ) & gymnasium ( high school), in spring just before the final exams. I'm the first from the left at the back row.
*Kevad 1994.Põhikooli lõpetamise eelsel tutipäeval.Mina olen tagumses reas vasakult esimene.
*June 1994.Graduating from basic school.First row, first from the right.
*Juuni 1994.Põhikool lõpetamine.Esimene rida, paremalt esimene.

*Summer 1995.Quite a significant photo.It was on my first passport for 10 years.Thank God, I didn't travel abroad at that time or I would have been caught on the border 'cos it didn't look like the everyday me at all:).
*Suvi 1995.Küllaltki oluline pilt kuna see oli 10 aastat minu passipildiks.Jumal tänatud, et ma sel ajal välismaale ei juhtunud või mind poleks üle piiri lubatud:).See ei ole üldse see, mis ma tegelikult igapäevaselt väja nägin:).
*Winter 1997.
*Talv 1997.

*July 1997.
*Juuli 1997.
*March 1998.From the left: my sister-in-law Janne, brother Toomas, their older daughter Õnne-Mari & me.
*Märts 1998. Vasakult: minu vennanaine Janne, vend Toomas, nende vanem tütar Õnne-Mari ja mina.
*October 1999.Final year at gymnasium, so-called Teachers' Day when the students of the final year will replace real teachers, I was the history teacher...no wonder:).Here with some of the "teachers", I'm in the first row second from the right.
*Oktoober 1999.Gümnaasiumi lõpuklass ja õpetajate päev.Mina olin muidugi ajaloo õpetaja...kah mul ime:).Siin koos mõnede "õpetajatega", mina olen esimeses reas paremalt teine.
*May 2000.Before the graduation of high school at the banquett of the mayor of Pärnu(in the right) & the head of the county (in the left), organized for the best graduators.
*Mai 2000.Parimatele gümnaasiumi lõpetajatele korraldatud Pärnu linnapea( paremal) ja maavanema (vasakul ) vastuvõtt.
*June 22, 2000.Graduation of gymnasium, second left in the first row.
*22. juuni 2000.Gümnaasiumi lõpetamine, esimeses reas vasakult teine.
*September 2001.At my first working place restaurant "Tarapita", me third from the right.
*September 2001.Minu esimene töökoht restoranis "Tarapita", mina paremalt kolmas.
*December 2004.My second & current working place at the electronics company Efore.Me in the middle, left to the Santa.
*Detsember 2004.Minu teine töökoht ja ka praegune, elektroonika firmas Efore.Mina olen keskel, jõuluvanast vasakul.
*March 2005.
*Märts 2005.

*January 2006.
*Jaanuar 2006.

*August 2006.


*January 2007.
*Jaanuar 2007.

*May 2007.Though I've been red head time-to-time, this is one of the very few photos I could find with read hair.
*Mai 2007.Ehkki ma olen olnud aeg-ajalt punapea, on see üks väheseid pilt,mis ma suutisn leida, kus mul on punased juuksed.


*December 2007.
*Detsember 2007.


*I'm not always that sane like somebody might think:).Sometime at work.
*Ega ma siis alati ka nii normaalne ei ole kui mõned tikuvad arvama:).Millalgi töö juures.

*April 2008.Taking home my Irish Wolfhound Dobby.Fullfilling one of my childhood dreams, to have Irish Wolfhound...One of the happiest days in the last couple of years.
*Aprill 2008.Viin koju oma iiri hundikoera Dobby.Ja viies täide ühte oma lapsepõlve unistustest, et mul oleks iiri hundikoer...Üks õnnelikumaid päevi minu elus viimase paari aasta jooksul.


*July 2008.
*Juuli 2008.

*November 2008.


*November 2008.Here with Dobby & Rex.
*November 2008.Siin koos Dobby ja Rexiga.


*And finally July 2009.
*Ja lõpuks juuli 2009.