pühapäev, 19. juuli 2009

30 years / 30 aastat

-It all started on July 4, 1979, at 5.45 in the morning, at the hospital of Pärnu.
-See kõik algas 4. juuli 1979, kell 5.45 hommikul Pärnu haiglas.


*Spring 1980.This is the first photo ever made of me, I'm a little less than a year here.I'm so thankful that my parents never made any of those silly baby portraits that many moms & dads do...:)
*Kevad 1980. Esimene pilt , mis minust tehtud, kuskil alla aasta vanune.Ma olen tõeliselt õnnelik, et minu vanemad ei teinud minust ühtegi sellist opakat beebi pilti nagu paljud teevad...:)

*January 1981.As you can see already at that age I had a big crush to animals.Mom here trying to keep me away while my brothers are playing with our Estonian beagle Bobik.
*Jaanuar 1981.Nagu näha oli mul juba selles vanuses suur kirg loomade vastu.Ema proovib mind eemal hoida, sellal kui mu vennad mängivad meie eesti hagija Bobikuga.
*January 1981.
*Jaanuar 1981.

*Spring 1981.Here with dad.
*Kevad 1981.Koos isaga.
*February/March 1983.With my cousin Külli, me on the right.
*Veebruar/ märts 1983.Koos onutütar Külliga, mina paremal.
*February1985.Me (on the right) & Külli again.
*Veebruar 1985.Mina (paremal ) jälle koos Külliga.
*August 1986.With mom.
*August 1986.Koos emaga.
*September 1, 1986.First school day.Me being the third girl from the right at the first row.
*1.september 1986.Esimene koolipäev.Mina olen esimes reas paremalt kolmas tüdruk.
*August 1987.

*Summer 1988.
*Suvi 1988.
*When this photo is taken I don't know exactly, believe that about in summer 1989 .With my cousin Külli again.
*Millal täpselt see pilt tehtud on, ei mäleta enam, aga arvatavasti kuskil 1989 aasta suvel.Ja jälle koos onutütre Külliga.
*Winter 1990.
*Talv 1990.
*March 3, 1990.My brother Olav's wedding.Me on the right.
*3.märts 1990.Minu venna Olavi pulmad. Mina paremal.
*Spring 1992. 7th grade.Me in the first row, 4th from the left...okey, basically in the middle:).
*Kevad 1992. 7. klass.Mina olen esimeses reas vasakult neljas...olgu, praktiliselt keskel:).
*Spring 1993.Big transformations have begun...inside & even more outside:).
*Kevad 1993.Suured muutused on alanud...nii seest kui isegi veel rohkem väljast :).
*Spring 1994.
*Kevad 1994.
*Spring 1994.Before graduating from basic school (junior high) we had so called "tutipäev" where for a moment you can be just a kid again...It's a traditional day in Estonian school life, for the graduators from both basic school ( junior high ) & gymnasium ( high school), in spring just before the final exams. I'm the first from the left at the back row.
*Kevad 1994.Põhikooli lõpetamise eelsel tutipäeval.Mina olen tagumses reas vasakult esimene.
*June 1994.Graduating from basic school.First row, first from the right.
*Juuni 1994.Põhikool lõpetamine.Esimene rida, paremalt esimene.

*Summer 1995.Quite a significant photo.It was on my first passport for 10 years.Thank God, I didn't travel abroad at that time or I would have been caught on the border 'cos it didn't look like the everyday me at all:).
*Suvi 1995.Küllaltki oluline pilt kuna see oli 10 aastat minu passipildiks.Jumal tänatud, et ma sel ajal välismaale ei juhtunud või mind poleks üle piiri lubatud:).See ei ole üldse see, mis ma tegelikult igapäevaselt väja nägin:).
*Winter 1997.
*Talv 1997.

*July 1997.
*Juuli 1997.
*March 1998.From the left: my sister-in-law Janne, brother Toomas, their older daughter Õnne-Mari & me.
*Märts 1998. Vasakult: minu vennanaine Janne, vend Toomas, nende vanem tütar Õnne-Mari ja mina.
*October 1999.Final year at gymnasium, so-called Teachers' Day when the students of the final year will replace real teachers, I was the history teacher...no wonder:).Here with some of the "teachers", I'm in the first row second from the right.
*Oktoober 1999.Gümnaasiumi lõpuklass ja õpetajate päev.Mina olin muidugi ajaloo õpetaja...kah mul ime:).Siin koos mõnede "õpetajatega", mina olen esimeses reas paremalt teine.
*May 2000.Before the graduation of high school at the banquett of the mayor of Pärnu(in the right) & the head of the county (in the left), organized for the best graduators.
*Mai 2000.Parimatele gümnaasiumi lõpetajatele korraldatud Pärnu linnapea( paremal) ja maavanema (vasakul ) vastuvõtt.
*June 22, 2000.Graduation of gymnasium, second left in the first row.
*22. juuni 2000.Gümnaasiumi lõpetamine, esimeses reas vasakult teine.
*September 2001.At my first working place restaurant "Tarapita", me third from the right.
*September 2001.Minu esimene töökoht restoranis "Tarapita", mina paremalt kolmas.
*December 2004.My second & current working place at the electronics company Efore.Me in the middle, left to the Santa.
*Detsember 2004.Minu teine töökoht ja ka praegune, elektroonika firmas Efore.Mina olen keskel, jõuluvanast vasakul.
*March 2005.
*Märts 2005.

*January 2006.
*Jaanuar 2006.

*August 2006.


*January 2007.
*Jaanuar 2007.

*May 2007.Though I've been red head time-to-time, this is one of the very few photos I could find with read hair.
*Mai 2007.Ehkki ma olen olnud aeg-ajalt punapea, on see üks väheseid pilt,mis ma suutisn leida, kus mul on punased juuksed.


*December 2007.
*Detsember 2007.


*I'm not always that sane like somebody might think:).Sometime at work.
*Ega ma siis alati ka nii normaalne ei ole kui mõned tikuvad arvama:).Millalgi töö juures.

*April 2008.Taking home my Irish Wolfhound Dobby.Fullfilling one of my childhood dreams, to have Irish Wolfhound...One of the happiest days in the last couple of years.
*Aprill 2008.Viin koju oma iiri hundikoera Dobby.Ja viies täide ühte oma lapsepõlve unistustest, et mul oleks iiri hundikoer...Üks õnnelikumaid päevi minu elus viimase paari aasta jooksul.


*July 2008.
*Juuli 2008.

*November 2008.


*November 2008.Here with Dobby & Rex.
*November 2008.Siin koos Dobby ja Rexiga.


*And finally July 2009.
*Ja lõpuks juuli 2009.

Kommentaare ei ole: