kolmapäev, 23. juuni 2010

Tallinn 04.06.- 06.06.2010

*I spent a weekend in Tallinn with my friend Niss from Sweden & had a lot of fun.Here are some images from the trip.
*Veetsin Tallinnas terve nädalavahetuse koos oma sõbra Nissiga Rootsist ja nautisin seda kolme päeva väga.Siin on mõned pildid sellelt reisilt.


Day 1, Old Town & Rocca al Mare / 1.päev, Vanalinn & Rocca al Mare.
*St. Catherine's passage./ Katariina käik.

*A historical sunspot in St. Catherine's passage./ Ajalooline päikeselaik Katariina käigus.


*Statue of Liberity...before some parts of it fall off.../ Vabadussammas...enne kui mõned asjad sealt küljest kukkusid...


*Commandant's garden. /Komandandi aed.

*Niss is on the part of Town Wall. / Niss linnamüüril.

*Aleksander Nevski cathedral / Aleksander Nevski katedraal.


*Guys...:)/ Mehed...:)


*A view to old & new Tallinn. /Vaade uuele ja vanale Tallinnale.


*At the Kohtuotsa watching platform./ Kohtuotsa vaataplatvorm.


*Statue of nun at Nunne street. / Nunna kuju Nunne tänaval.


*Old Town Wall. / Linnamüür.


*Niss at the town wall. /Niss linnamüüril.


*Passage at the town wall./ Käik linnamüüril.

*Historical sunspot at the town wall./ Ajalooline päikeselaik linnamüüril.


*Rocca al Mare Open Air Museum. / Rocca al Mare Vabaõhumuuseum.

*Old rural fence. / Vana taluaed.


*At the wishing well.:) / Soovikaevul.

*Two of a kind. / Kaks ühesugust.

*Drinking beer at the tavern. /Kõrtsis õlut joomas.Day 2, IWH specialty show, Old Town days & Botanical Garden/
2.päev, iirlate erinäitus, Vanalinna päevad & Botaanika aed.

*A view from the hotel room./ Vaade hotelli toast.


*Irish Wolfhound & Scottish Deerhound specialty in Danish King's Garden.Attention to the clothes, since it was part of the Old Town Days some of the participants used medieval clothes./ Iiri hundikoerte ja šoti hirvekoerte erinäitus Taani kuninga aias.Tähelepanu riietusele, kuna samal ajal olid ka Vanalinna päevad, siis mõned kasutasid keskaegset riietust.


*IWH specailty./ Iirlaste erikas.


*Dobby's sister Britty is tired... / Dobby õde Britty on väsinud...
*Another Dobby's sister./ Veel üks Dobby õdedest.

*Britty.


*Some of the visitors:). / Mõned külalistest.


*Even TV was there./ Isegi televisioon oli kohale tulnud.
*Danish King's Garden, where the dog show took place.It's the place where by the legend Danes got their flag Danneborg./ Taani kuninga aed, kus toimus koertenäitus.Legendi järgi see koht, kus taanlased oma lipu said.


*Lühike jalg.


*Toompea.


*Old Town Day's opening ceremony (the photo above & 2 photos below)./ Vanalinna päevade avamistseremoonia(pilt üleval ja kaks alumist pilti).

*TV Tower & Botanical Garden./ Teletorn ja botaanikaaed.


*Arauacaria tree in the botanical garden./ Araukaaria puu botaanikaaias.


Banana...plant./ Banaani... taim.

*A huge palm tree./ Hästi suur palmipuu.


*Below & above orchids./ Üleval ja all orhideed.*Post dance.:)/ Postitants.:)


*Violets./ Kannikesed.


Day 3, Kadriorg & KuMu./ 3.päev, Kadriour & KuMu.


*Swan pond in the park of Kadriorg./ Luigetiik Kadrioru pargis.


*Art./ Kunst.


*KuMu art museum./ KuMu kustimuuseum.

*Amandus Adamson "Last Sigh of the Ship" / "Laeva viimane ohe"
*I love art & especially I love sculptures, it's a miracle how stone comes alive./ Mulle meeldib kunst ja eriti skulptuurid, see on imeline kuidas kivi ärkab ellu.


*August Weizenberg "Linda".


*Johann Köler " Faithful guard" / "Truu valvur"*Konrad Mägi "Meditation", my favorite among the paintings./ Konrad Mägi "Meditatsioon", minu lemmik maalide hulgast.


*Jaan Koort "Roe-Deer"/ "Metskits"


*"Pieta" ( I admit, that I don't know all the authors of the artworks & neither all names of the/ Tunnistan ausalt, et ei oska ütelda kõigi teoste autorite nimesid ega kõigi teoste nimesid...et kui keegi teab paremini, andku teada....minu mälu igatahes petab:)).
*Photoshoot of those who escaped from Estonia when Soviet Union invaded Estonia in 1944./ Pilt nedest, kes põgenesid Eestist sõja lõpus Nõukogude võimu eest.

*Ilmar Malin "Fading Sun" /"Kustuv päike".


*What city life makes to a person./ Mida linnaelu teeb inimesega.


*Hands can say a lot about the person./ Käed võivad inimese kohta väga palju ütelda.


*Art or not.../ Kunst või mitte...


*Some modern art./ Moodsat kunsti.


*There was also a special exhibition called "Woman in the Soviet art".These kind of statues where everywhere at the Soviet time./ Samuti oli seal veel erinäitus nimetusega "Naine nõukogude kunstis".selliseid kujusid võis omal ajal leida igalt poolt.*My mom also had that kind of school uniform./Minu emal oli ka seline koolivorm.

*Kadriorg palace. /Kadrioru loss.

Kommentaare ei ole: